Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Normă sanitară veterinară privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora

din 14/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 22/08/2006


 

   Art. 1. - Modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală necesar pentru eliberarea produselor medicinale veterinare este prevăzut īn anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.
   Art. 2. - Modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală cu timbru sec necesar pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante de către farmaciile veterinare este prevăzut īn anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.
   Art. 3. - Colegiul Medicilor Veterinari din Romānia organizează tipărirea, distribuirea, īnserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a formularelor de prescripţie medicală cu timbru sec pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante de către farmaciile veterinare.
   Art. 4. - (1) Normele metodologice referitoare la utilizarea formularului de prescripţie medicală, precum şi a celui cu timbru sec, ca imprimate cu regim special, necesare pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a produselor şi substanţelor stupefiante de către farmaciile veterinare sunt prevăzute īn anexa nr. 3 la prezenta normă.
   (2) Aplicarea prevederilor prezentei norme este obligatorie.
   Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

   ANEXA Nr. 1
la norma sanitară veterinară
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REGIM SPECIAL│
│ │
│Seria .........../nr. .......... │
│Unitatea sanitară veterinară emitentă ................... │
│Localitatea ............................................. │
│Judeţul ................................................. │
│ │
│ Numele persoanei fizice sau juridice deţinătoare de animale ...............................│
│ │
│Domiciliul/adresa sediului social: │
│Localitatea .................................................................................│
│Strada ......................................................................................│
│Nr. ........., judeţul ............................., telefon ...............................│
│ │
│Animalul/Animalele din specia ...............................................................│
│Numărul/Numerele de identificare ............................................................│
│Categoria ...................................................................................│
│Sexul .......................................................................................│
│Greutatea medie/animal (kg) .................................................................│
│Diagnosticul ................................................................................│
│.............................................................................................│
│Nr. din registrul de consultaţii ............................../data ........................│
│ │
│Rp/ │
│ │
│ Semnătura şi parafa medicului veterinar, │
│ ............................................... │
│ │
│Data ...................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 2
la norma sanitară veterinară
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│REGIM SPECIAL │
│ ┌──────┐ │
│Seria .........../nr. .......... │Timbru│ │
│Unitatea sanitară veterinară emitentă ................... │ sec* │ │
│Localitatea ............................................. └──────┘ │
│Judeţul ................................................. │
│ │
│ Numele persoanei fizice sau juridice deţinătoare de animale ...............................│
│ │
│Domiciliul/adresa sediului social: │
│Localitatea .................................................................................│
│Strada ......................................................................................│
│Nr. ........., judeţul ............................., telefon ...............................│
│ │
│Animalul/Animalele din specia ...............................................................│
│Numărul/Numerele de identificare ............................................................│
│Categoria ...................................................................................│
│Sexul .......................................................................................│
│Greutatea medie/animal (kg) .................................................................│
│Diagnosticul ................................................................................│
│.............................................................................................│
│Nr. din registrul de consultaţii ............................../data ........................│
│ │
│Rp/ │
│ │
│ Semnătura şi parafa medicului veterinar, │
│ ............................................... │
│ │
│Data ...................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 3
la norma sanitară veterinară

    NORME METODOLOGICE
referitoare la utilizarea formularului de prescripţie medicală
pentru eliberarea produselor medicinale veterinare, precum şi
a formularului cu timbru sec pentru eliberarea produselor şi
substanţelor stupefiante de către farmaciile veterinare