Guvernul României

 
Hotărâre nr. 584/2006

din 03/05/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10/05/2006

pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fiecare persoană juridică producător şi importator are obligaţia să notifice în scris Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, până la data de 31 mai 2006, cu privire la produsele biocide pe care le produce sau le comercializează. Formularul de notificare cuprinzând informaţiile necesare pentru întocmirea Registrului naţional al produselor biocide este prevăzut în anexa nr. 5."

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                         Contrasemnează:
───────────────
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
    Bucureşti, 3 mai 2006.
    Nr. 584.