Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 121/2010

din 18/10/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26/10/2010

pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 535 din 10 septembrie 2010, īntocmit de Serviciul juridic, legislaţie şi contencios şi Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin.

   Art. I. - Anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Corneliu Ceică

    Bucureşti, 18 octombrie 2010.
    Nr. 121.

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

    TARIFE
pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a
seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea
condiţiilor īn care a fost emisă autorizaţia de comercializare
   
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumire operaţiune │Tarif operaţiune│
│crt.│ │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Emitere autorizaţie de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar │ 2.292 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost │ 573 │
│ │supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost│ 1.146 │
│ │supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I │ 344 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5. │Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II │ 573 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

    TARIFE
pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar
īn vederea verificării valorii de diagnostic
   
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ 1.│ Set de diagnostic RSAR │ 288 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.│ Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor │ 685 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.│ Set de diagnostic RFC │ 838 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.│ Set de diagnostic conjugat IFD │ 925 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.│ Set de diagnostic ID │ 801 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.│ Set de diagnostic RIHA │ 1.571 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7.│ Set de diagnostic rapid de diagnostic │ 2.505 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8.│ Teste rapide biotoxine │ 5.296 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9.│ Set de diagnostic ELISA micotoxine │ 819 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│10.│ Set de diagnostic ELISA │ 1.854 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│11.│ Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) │ 3.671 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│12.│ Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic │ 8.159 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│13.│ Set de diagnostic EST imunoblotare │ 9.556 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│14.│ Set de diagnostic EST imunocromatografic │ 7.610 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│15.│ Set de diagnostic EST imunohistochimic │ 4.724 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│16.│ Test PCR clasic │ 8.133 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│17.│ Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR │ 8.338 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│18.│ Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici │ 8.030 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│19.│ Set de diagnostic pentru genotipare │ 8.543 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│20.│ Set de diagnostic pentru secvenţiere │ 9.058 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│21.│ Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză │ 1.577 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│22.│ Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză │ 1.404 │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

    TARIF
pentru evaluarea documentaţiei īn vederea emiterii autorizaţiei
de fabricaţie

    Tarif produs - 3.438 lei