Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 207/2006

din 25/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 05/09/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară


 

    Avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 80.208 din 25 august 2006, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 730/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind echipamentele electromedicale utilizate īn medicina veterinară, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2003.
   (2) De la data intrării īn vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 84/539/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară, publicat īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 300 din 19 noiembrie 1984, p. 179, aşa cum a fost amendată prin Regulamentul Consiliului 807/2003/CE, publicat īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 36.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi va intra īn vigoare la 30 de zile de la publicare.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Cheţan Roatiş

    Bucureşti, 25 august 2006.
    Nr. 207.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară