Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 184/2006

din 14/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 22/08/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora


 

    Avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 6.519 din 9 august 2006 īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice referitoare la utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare, precum şi a formularului cu timbru sec pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante de către farmaciile veterinare, prevăzute īn anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară menţionată la art. 1, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Colegiul Medicilor Veterinari din Romānia vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispoziţie contrară.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 14 august 2006.
    Nr. 184.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind formularele de prescripţie medicală cu regim special
şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare
şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora