Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 4/2004

din 30/04/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 21/05/2004

pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar


 

    Īn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare,
    īn baza Hotărārii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 223.649 din 22 aprilie 2004, īntocmit de Direcţia generală veterinară,

    preşedintele Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de profil, direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare privind circulaţia īn Romānia a produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar se abrogă.
   Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Liviu Harbuz

    Bucureşti, 30 aprilie 2004.
    Nr. 4.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ VETERINARĂ
privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul,
comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare
şi a altor produse de uz veterinar