Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 16/2008

din 27/02/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 07/03/2008

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 71.870 din 12 noiembrie 2007, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Colegiul Medicilor Veterinari vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 731/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind activitatea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare īn domeniul inspecţiei farmaceutice veterinare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 185/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 713 din 21 august 2006.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 27 februarie 2008.
    Nr. 16.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile de organizare şi funcţionare a
unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate
comercializării animalelor de companie