Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 18/2005

din 01/02/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 11/02/2005

privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă a produselor medicinale de īnaltă tehnologie, īn special cele derivate din biotehnologie


 

    Īn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn baza Hotărārii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 30.416 din 27 ianuarie 2005, īntocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă a produselor medicinale de īnaltă tehnologie, īn special cele derivate din biotehnologie, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de profil, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 1993/41/EEC ce priveşte măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă a produselor medicinale de īnaltă tehnologie, īn special cele derivate din biotehnologie, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 214 din 24 august 1993.
   Art. 4. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Răzvan Ţīru

    Bucureşti, 1 februarie 2005.
    Nr. 18.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă
a produselor medicinale de īnaltă tehnologie,
īn special cele derivate din biotehnologie