Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 47/2010

din 21/05/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 25/05/2010

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare īn Romānia a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 121 din 15 martie 2010 īntocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    īn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare īn Romānia a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională, prevăzută īn anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Zlotea

    Bucureşti, 21 mai 2010.
    Nr. 47.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ
sanitară veterinară privind modul de soluţionare a
cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare
īn Romānia a produselor medicinale veterinare autorizate
prin procedură naţională