Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 57/2009

din 03/09/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 08/09/2009

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 151 din 26 iunie 2009, īntocmit de Direcţia coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA şi farmacovigilenţă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
    şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:
   1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui Cod comunitar pentru produsele medicamentoase veterinare, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 311 din 28 noiembrie 2001, aşa cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2009/9/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 44 din 14 februarie 2009."
   2. Anexele nr. 1 şi 3 la norma sanitară veterinară se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/9/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 44 din 14 februarie 2009.
   Art. III. - Prezentul ordin preia īn legislaţia naţională formatul comunitar al autorizaţiei de fabricaţie/import produse medicinale veterinare, publicat de Comisia Europeană īn Normele de reglementare a produselor medicinale īn Uniunea Europeană, volumul 4.
   Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Corneliu Ceică

    Bucureşti, 3 septembrie 2009.
    Nr. 57.