Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 72/2008

din 14/08/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 05/09/2008

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 67.973 din 1 iulie 2008, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat īn medicina veterinară, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006, ce transpune īn legislaţia naţională Directiva Consiliului 84/539/CEE.
   Art. 2. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2008/13/CE de abrogare a Directivei Consiliului 84/539/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre īn domeniul aparatelor electrice utilizate īn medicina veterinară, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 76 din 19 martie 2008.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi va intra īn vigoare la data de 31 decembrie 2008.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 14 august 2008.
    Nr. 72.