Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 78/2008

din 12/09/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 20/10/2008

pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 68.141 din 4 august 2008, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    īn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare, prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Se aprobă Procedura simplificată de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare, prevăzută īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Mircea Lucian Cherteş

    Bucureşti, 12 septembrie 2008.
    Nr. 78.

   ANEXA Nr. 1

    GHID
privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse
medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o
autorizaţie de comercializare

   ANEXA Nr. 2

    PROCEDURA
simplificată de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru
produse medicinale veterinare