Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 82/2004

din 29/09/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 14/10/2004

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar


 

    Īn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004,
    īn baza Hotărārii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 22.417 din 17 septembrie 2004, īntocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004, pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 458 din 21 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. După litera t) a articolului 2 se introduce litera u) cu următorul cuprins:
    "u) autorizarea de punere pe piaţă - permisiunea acordată produselor de uz veterinar de a fi comercializate īn Romānia, dacă au fost autorizate, după caz, printr-o:
    (i) autorizaţie de comercializare - produse de uz veterinar;
    (ii) autorizaţie de comercializare - aditivi furajeri;
    (iii) autorizaţie de comercializare - alte produse de uz veterinar."
   2. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "(3) Valabilitatea acestei autorizaţii este de 5 ani."
   3. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Prin derogare de la prevederile prezentei norme sanitare veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda o autorizaţie provizorie de utilizare a anumitor produse de uz veterinar īn cantitate limitată īn următoarele cazuri:"
   Art. II. - Orice referire la "aviz de comercializare" sau "avizare" din Norma veterinară privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar se va considera referire la autorizaţia de comercializare - aditivi furajeri - pentru aditivii furajeri şi, respectiv, referire la autorizaţia de comercializare - alte produse de uz veterinar - īn cazul celorlalte produse, altele decāt aditivii furajeri.
   Art. III. - Prevederile alin. (3) al art. 4, alin. (3) al art. 5, alin. (2) al art. 6, alin. (2) al art. 8, alin. (2) al art. 9 şi ale alin. (2) al art. 14 din Norma veterinară privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar se abrogă.
   Art. IV. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Liviu Harbuz

    Bucureşti, 29 septembrie 2004.
    Nr. 82.