Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 114/2005

din 08/11/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005

pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia


 

    Nr. 1.182/1.277/114

    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

    Avānd īn vedere prevederile art. 3, 4 şi 5 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,
    īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărārii Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

    ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, denumită īn continuare Comisia, prevăzută īn anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, conform anexei nr. 2.
   Art. 3. - Se īnfiinţează Secretariatul tehnic din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca organism executiv al Comisiei, care īndeplineşte atribuţiile prevăzute īn anexa nr. 2.
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 5. - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi va intra īn vigoare la data publicării.
   
  Ministrul sănătăţii,         Ministrul mediului şi     p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
Gheorghe Eugen Nicolăescu gospodăririi apelor, Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Sulfina Barbu Constantin Lupescu
   ANEXA Nr. 1

    COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide

   1. Preşedinte: Beldescu Nicolae, medic primar sănătate publică, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   2. Vicepreşedinte: Dumitru Elena, director al Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
   3. Vicepreşedinte: Rusu Liviu, director general al Direcţiei generale siguranţa alimentului - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
   4. Secretar: Fabritius Klaus, dr. biolog, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   5. Membru: Drăgoiu Mihaela Simona, dr. chimist, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   6. Membru: Ciubăncan Liliana, chimist principal, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   7. Membru: Tănase Irina, biochimist principal, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   8. Membru: Drăguşanu Mihaela, chimist principal, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
   9. Membru: Zglobiu Mariana, consilier īn cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
   10. Membru: Mihalcea Udrea Mariana, consilier īn cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
   11. Membru: Lupu Mihail, director al Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    NOTĂ:
    Īnlocuirea membrilor Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide se poate face numai de instituţiile care i-au desemnat, printr-o notificare semnată de conducătorii acestora, adresată autorităţii competente, Ministerul Sănătăţii.

   ANEXA Nr. 2

    REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide