Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 197/2006

din 23/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 29/08/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate īn Comunitate


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 80.177 din 22 august 2006, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate īn Comunitate, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 476/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru prepararea, comercializarea şi folosirea furajelor medicamentate pe teritoriul Romāniei, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002.
   (2) De la data intrării īn vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/167/CEE ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate īn Comunitate, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 92 din 7 aprilie 1990, p. 42-48.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi va intra īn vigoare la data aderării Romāniei la Uniunea Europeană.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Avram

    Bucureşti, 23 august 2006.
    Nr. 197.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea
de piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate īn Comunitate