Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 199/2006

din 24/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 01/09/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării īn creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 80.184 din 15 august 2006, īntocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării īn creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării īn creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 849 din 20 septembrie 2005.
   (2) De la data intrării īn vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 96/22/CE, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, p. 3, aşa cum a fost amendată ultima dată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/74/EC, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 262 din 14 octombrie 2003, p. 17.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi va intra īn vigoare la 1 octombrie 2006.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Avram

    Bucureşti, 24 august 2006.
    Nr. 199.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind interzicerea utilizării īn creşterea animalelor de fermă a unor
substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste