Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

 
Ordin nr. 280/2007

din 07/03/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 02/05/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide


 

    Nr. 1.321/2006 / 280/90/2007

    Ministerul Sănătăţii Publice
    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

    Avānd īn vedere prevederile art. 91, 35 şi 24 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,
    īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, al Hotărārii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărārii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    văzānd Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,

    ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   
Ministrul sănătăţii publice,  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
Gheorghe Eugen Nicolăescu Sulfina Barbu Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Avram
   ANEXĂ
 
    NORME METODOLOGICE
de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea
pe piaţă a produselor biocide