Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 
Ordin nr. 455/2006

din 06/07/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 24/07/2006

pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor īn vederea respectării principiilor de bună practică de laborator


 

    Nr. 394/728/455

    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Sănătăţii Publice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

    Avānd īn vedere prevederile art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora īn cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărārii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărārii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi comerţului, ministrul sănătăţii publice şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor īn vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei şi resurselor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 117/356/248/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor īn vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   
p. Ministrul economiei şi comerţului,  Ministrul sănătăţii publice,  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Zsolt Bogos, Gheorghe Eugen Nicolăescu Gheorghe Flutur
secretar de stat
   ANEXĂ
 
    PROCEDURI
privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi
verificarea studiilor īn vederea respectării principiilor
de bună practică de laborator