Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

 
Ordin nr. 728/2003

din 29/09/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 16/10/2003

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea produselor medicinale veterinare


 

    Īn temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,
    īn baza Hotărārii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 156.679 din 23 septembrie 2003, īntocmit de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea produselor medicinale veterinare, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispoziţie contrară.
   Art. 5. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sārbu

    Bucureşti, 29 septembrie 2003.
    Nr. 728.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea
produselor medicinale veterinare