Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

 
Ordin nr. 1107/2003

din 23/12/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 04/03/2004

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar


 

    Īn temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,
    īn baza Hotărārii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
    văzānd Referatul de aprobare nr. 158.597 din 17 decembrie 2003, īntocmit de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar, prevăzută īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    __________
   *) Anexa se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 192 bis īn afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
   Art. 5. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

    Bucureşti, 23 decembrie 2003.
    Nr. 1.107.

   ANEXĂ
 
    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare
referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele
medicinale de uz veterinar