Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 90/2011

din 15/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 22/11/2011

pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 1.737 din 28 octombrie 2011, īntocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane şi Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5) şi art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

   
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 15 noiembrie 2011.
    Nr. 90.

   
ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

   
TARIFE
pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor īn care a fost emisă autorizaţia de comercializare

   

Nr. crt. Denumirea operaţiunii Tariful pentru operaţiune
- lei -
1. Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.355
2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 589
3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.178
4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 354
5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 589

   
ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

   
TARIFE
pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar īn vederea verificării valorii de diagnostic
   

Nr. crt. Denumirea produsului Tariful pentru testare
- lei -
1. Set de diagnostic RSAR 296
2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 704
3. Set de diagnostic RFC 861
4. Set de diagnostic conjugat IFD 951
5. Set de diagnostic ID 823
6. Set de diagnostic RIHA 1.615
7. Set de diagnostic rapid 2.574
8. Teste rapide biotoxine 5.443
9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 842
10. Set de diagnostic ELISA 1.905
11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) 3.773
12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.385
13. Set de diagnostic EST imunoblotare 9.821
14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 7.821
15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.855
16. Test PCR clasic 8.358
17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.569
18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.252
19. Set de diagnostic pentru genotipare 8.780
20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.309
21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.621
22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.443

   
ANEXA Nr. 3
  (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

   
TARIF
pentru evaluarea documentaţiei īn vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie

    Tarif produs - 3.533 lei