Imprimare

În atenţia deţinătorilor autorizaţiilor de comercialiazare şi ai reprezentanţilor oficiali ai acestora în România

Scris de ICBMV.

În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 145/2010 privind modificarea anexelor 1-5 la Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 179/03.01.2011, tariful pentru cotizaţia anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare este de 732 lei/autorizaţie. Termentul limită pentru achitarea acestui tarif este: 30 aprilie 2011.

Tariful se va achita în contul I.C.B.M.V.:

· pentru plata în RON:
IBAN : RO 23TREZ7065009XXX000148
COD FISCAL -4267214
Trezoreria sector 6, Bucuresti ROMANIA

· pentru plata în EUR:
IBAN:RO25RNCB0071011443970002
Cod SWIFT: RNCB ROBU
SUCURSALA PLEVNEI Calea Plevnei nr. 90-92, sector 1, Bucureşti, ROMANIA