Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 145/2010

din 28/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03/01/2011

privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare


 

    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.762 din 24 decembrie 2010, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor şi Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexele nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*) ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 145.

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 45/2005)

   A. TARIFE
pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator
în domeniul sănătăţii animalelor
   
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │ TARIF │
│crt.│ DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAŢIUNII │ (lei/analiză/ │
│ │ │examen/operaţiune)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1.│Examen anatomopatologic la: - animale mici, peşti │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.│ - animale mijlocii │ 36,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3.│ - animale mari │ 45,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4.│ - set de organe - animale mijlocii │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5.│ - set de organe - animale mari │ 34,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6.│Biopsie │ 52,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7.│Examen clinic şi anatomopatologic pt. albine şi viermi de mătase │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8.│Examen bacterioscopic │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9.│Examen bacterioscopic special │ 32,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 10.│Examen bacteriologic pe cadavru │ 88,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 11.│- examen patogenitate culturi microbiene │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 12.│- antibiogramă │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 13.│- examen biochimic culturi microbiene │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 14.│Examen bacteriologic pe probă unică │ 41,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 15.│- examen patogenitate culturi microbiene │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 16.│- antibiogramă │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 17.│- examen biochimic culturi microbiene │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 18.│Examen bacteriologic albine şi viermi de mătase │ 48,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 19.│- examen biochimic culturi microbiene │ 28,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 20.│- antibiogramă │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 21.│Examen bacteriologic peste │ 53,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 22.│- examen biochimic culturi microbiene │ 28,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 23.│- antibiogramă │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 24.│Identificare: - Yersinia ruckeri prin latex aglutinare │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 25.│ - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 26.│ - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 27.│ - E.coli/100 a moluşte bivalve │ 103,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 28.│ - şi caracterizare Salmonella/25 g moluşte bivalve │ 181,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 29.│ - Salmonella prin testul latex aglutinare │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 30.│ - Salmonella prin Api 20E │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 31.│ - agenţi patogeni moluşte bivalve │ 90,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 32.│Examen toxicologic al culturilor microbiene │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 33.│Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţioase a tulpinilor bacteriene │ 42,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 34.│Examen citopatologic: - metoda Sellers │ 35,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 35.│ - metoda Armstrong │ 27,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 36.│ - metoda Pappenheim │ 45,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 37.│ - metoda Ziehl-Nielsen modificată │ 47,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 38.│ - metoda Papanicolau │ 48,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 39.│ - metoda hematoxilină-eozină (H-E) │ 42,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 40.│ - metoda albastru-toluidină │ 43,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 41.│ - metoda negru Sudan B │ 45,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 42.│ - metoda violet de genţiană │ 37,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 43.│Examen histopatologic prin: - metoda H-E │ 40,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 44.│ - metoda Masson modificată │ 51,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 45.│ - metoda Ziehl-Nielsen modificată │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 46.│ - metoda Mann │ 63,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 47.│ - metoda Lentz │ 60,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 48.│ - metoda Levaditti │ 80,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 49.│ - metoda Pappenhein │ 56,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 50.│ - metoda Romanowskv-Giemsa modificată │ 53,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 51.│ - metoda Gomori │ 67,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 52.│ - metoda Van Gieson │ 68,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 53.│ - metoda Brachet │ 65,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 54.│ - metoda Albastru Alcian │ 44,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 55.│ - metoda Albastru Alcian - PAS │ 86,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 56.│ - metoda Perls │ 61,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 57.│ - metoda negru de Sudan B │ 77,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 58.│ - metoda Okamoto │ 61,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 59.│ - metoda Von Kossa │ 82,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 60.│ - metoda Pasini │ 54,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 61.│ - metoda Bensley │ 57,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 62.│ - metoda Cowdry │ 62,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 63.│ - metoda De Robert-Hausser │ 46,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 64.│ - metoda Langhans │ 52,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 65.│ - metoda Lillie-Pastemack │ 51,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 66.│ - metoda Paschinger │ 57,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 67.│ - metoda Roşu de Congo │ 55,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 68.│ - metoda Schmorl │ 54,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 69.│ - metoda Schultze-Schmidt │ 51,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 70.│ - metoda Gramm-Weigert │ 57,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 71.│ - metoda Nicolau-Kopciowska │ 52,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 72.│ - metoda Tanzer │ 51,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 73.│ - metoda Twort-Ollett │ 46,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 74.│ - metoda violet de genţiană │ 50,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 75.│ - metoda Ziehler │ 52,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 76.│ - metoda albastru de toluidină │ 181,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 77.│ - metoda prin IF │ 65,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 78.│Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST │ 219,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 79.│Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST │ 219,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 80.│Test rapid prin chemiluminiscenţă pentru diagnosticul EST │ 212,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 81.│Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de confirmare a EST │ 212,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 82.│Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare EST │ 222,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 83.│Examen histopatologic la albine şi viermi de mătase │ 49,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 84.│Determinarea numărului de: - eritrocite (metoda clasică) │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 85.│ - leucocite (metoda clasică) │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 86.│ - trombocite (metoda clasică) │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 87.│Determinarea: - hemoglobinei (metoda colorimetrică) │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 88.│ - hematocritului (microhematocritul) │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 89.│Calculi indici eritrocitari derivaţi (VEM, HEM, CHEM) │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 90.│Hemoleucograma - Coulter-Counter AcT5Diff CP │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 91.│Formula leucocitară │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 92.│Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 93.│Colorare frotiu - metoda panoptică May Grunwald-Giemsa │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 94.│Medulograma, adenograma │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 95.│Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH (metoda Westergreen) │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 96.│Leucocitoconcentratul │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 97.│Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 98.│Determinarea timpului de: - tromboplastină tisulară - timp Quick │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 99.│ - recalcificare - timp Howell │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│100.│Determinarea: - retracţiei cheagului │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│101.│ - fibrinogenului prin coagulare cu trombină (metoda cantitativă) │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│102.│ - numărului de reticulocite │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│103.│ - sideroblaştilor şi siderocitelor │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│104.│Evidenţierea corpusculilor Heinz │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│105.│Determinarea rezistenţei globulare │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│106.│Fosfataza alcalină leucocitară - FAL │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│107.│Glicogenul leucocitar │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│108.│Reacţia peroxidazelor │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│109.│Proteina C reactivă - PCR │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│110.│Dozarea: - proteinei serice │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│111.│ - albuminei serice │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│112.│ - glicemiei serice │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│113.│ - colesterolului seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│114.│ - beta-carotenului seric │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│115.│ - ureei serice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│116.│ - GOT seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│117.│ - GPT seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│118.│ - vitaminei E │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│119.│ - vitaminei C │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│120.│ - acidului lactic │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│121.│ - acidului piruvic │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│122.│ - GGT │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│123.│ - colinesterazei │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│124.│ - CPK │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│125.│ - amilazei serice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│126.│ - lipidelor serice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│127.│ - Se seric │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│128.│Sumar urină │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│129.│Identificare corpi cetonici │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│130.│Dozarea: - corpilor cetonici │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│131.│ - fosfatazei alcaline │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│132.│ - bilirubinei totale │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│133.│ - sodiului şi potasiului │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│134.│ - microelementelor serice │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│135.│ - calciului seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│136.│ - fosforului seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│137.│ - creatininei serice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│138.│ - acidului uric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│139.│ - magneziului seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│140.│ - clorului seric │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│141.│ - vitaminei A │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│142.│ - fibrinogenului │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│143.│ - rezervei alcaline │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│144.│ - trigliceridelor serice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│145.│Electroforeza proteinelor │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│146.│ELISA - determinarea cantitativă a estradioului │ 38,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│147.│Examenul mobilităţii spermatozoizilor │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│148.│Determinarea concentraţiei spermatozoizilor │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│149.│Examenul morfologic al spermatozoizilor │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│150.│ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului │ 38,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│151.│Determinarea infecţiei tuberculoase şi paratuberculoase prin: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- teste de tuberculinare │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│152.│- teste de imunostimulare limfocitară (TISL) │ 33,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│153.│Depistarea infecţiei tuberculoase prin test EIAs - gIFN │ 74,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│154.│Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru: - paratuberculoză │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│155.│ - Maedi-Visna - CAE │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│156.│Test ELISA indirect pentru detecţia de anticorpi serici │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│157.│Test ELISA blocking pentru detecţie de anticorpi serici │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│158.│Testul de inhibarea hemaglutinării pentru detecţia anticorpilor │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│159.│Testul de imunoflorescenţă indirectă (IF) cu antigen IgG de: bou, cal, oaie, │ 9,00 │
│ │capră │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│160.│Test de imunofluorescenţă directă pentru detecţia de antigen viral pe frotiuri │ 5,00 │
│ │din secreţii, etc. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│161.│Testul de seroneutralizare pe culturi celulare │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│162.│Testul IHA pentru detecţia anticorpilor în influenţa ecvină │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│163.│Microtestul IHA pentru: - boala de Newcastle │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│164.│ - sindromul căderii ouatului │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│165.│Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│166.│Imunodifuzia în gel de agar pentru influenţa aviară - (cu reagenţi din import) │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│167.│Indexul patogenităţii: - intracerebrale (IPIC) │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│168.│ - intravenoase (IPIV) │ 35,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│169.│Examinarea: - limfocitelor (prin separare) │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│170.│ - monocitelor (prin separare) │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│171.│Testul de rozetare │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│172.│Identificarea: - limfocitelor B │ 100,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│173.│ - limfocitelor T │ 82,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│174.│Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru: - PPC │ 203,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│175.│ - PRRS │ 203,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│176.│ - Aujeszky │ 203,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│177.│Test PCR (clasic) pentru: - PPC │ 162,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│178.│ - Bluetongue │ 162,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│179.│ - Maedi Visna, CAEV │ 162,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│180.│ - Avian Mycoplasmas │ 144,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│181.│ - Actinobacillus pleuropneumoniae │ 144,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│182.│ - Mycobacterium paratuberculosis │ 144,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│183.│ - BVD │ 162,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│184.│Imunoflorescenţă: - directă (pe frotiuri directe) │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│185.│ - indirectă (pe frotiuri directe) │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│186.│ - indirectă cu semnal amplificat │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│187.│Serologie virală prin imunoflorescenţă indirectă: - pe suport Ag IDSA │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│188.│ - pe suport Ag import │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│189.│Serologie virală prin imunoflorescenţă indirectă cu semnal amplificat: │ │
│ │- pe suport Ag IDSA │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│190.│- pe suport Ag import │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│191.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic: - pe suport Ag IDSA │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│192.│ - pe suport Ag import │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│193.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat: │ │
│ │- pe suport Ag IDSA │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│194.│- pe suport Ag import │ 26,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│195.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu: │ │
│ │- reagenţi parţial preparaţi de IDSA │ 19,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│196.│- reagenţi indigeni sau de import │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│197.│Test imunocromatografic pentru trichineloză │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│198.│Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│199.│Test de imunoperoxidază pentru identificarea antigenului sau izolatelor de │ 17,00 │
│ │pestivirusuri │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│200.│Imunodiagnostic prin: - ELISA │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│201.│ - blocking ELISA │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│202.│ - blocking ELISA cu semnal amplificat │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│203.│ - ELISA în fază lichidă │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│204.│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 32,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│205.│Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│206.│Izolare de virus pe culturi celulare │ 50,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│207.│Izolare de virus pe ouă embrionate │ 60,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│208.│Diagnostic virusologic pentru rabie │ 74,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│209.│Izolare de virus pe culturi celulare la peşti │ 66,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│210.│Elisa din omogenat de organe pentru: - SHV │ 76,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│211.│ - NPI │ 76,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│212.│ - VPC │ 76,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│213.│Identificare virusuri de la peşti prin imunoflorescenţă │ 128,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│214.│RSAR pentru: - tifopuluroză │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│215.│ - micoplasmoză │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│216.│ - bruceloză (Roz Bengal) │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│217.│ - B melitensis │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│218.│ - F tularensis │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│219.│ - bruceloză canină (Brucerocan) │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│220.│Examen prin RMA în leptospiroză │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│221.│Idem - seroaglutinare - lentă (RSAL) │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│222.│RSAL pentru: - tifopuluroză │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│223.│ - în micoplasmoză │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│224.│ - în bruceloză │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│225.│Testul de contraimunoelectroforeză │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│226.│Testul inelar pentru lapte (TIL) │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│227.│Reacţia de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC) │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│228.│RFC pentru: - febra Q │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│229.│ - chlamidioza │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│230.│ - bruceloza │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│231.│ - paratuberculoza │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│232.│ - morva │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│233.│ - durina │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│234.│Reacţia de fixare a complementului (microtehnică) pentru Pleuropneumonia │ 16,00 │
│ │contagioasă bovină │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│235.│Reacţia de fixare a complementului (microtehnică) pentru: │ │
│ │- morva │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│236.│- durina │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│237.│- bruceloza - aglutinare în tub (SAT) │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│238.│Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A. │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│239.│ELISA pentru: - trichineloză │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│240.│ - toxoplasmoză │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│241.│ - paratuberculoză │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│242.│Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda: - Pohil │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│243.│ - Svetov │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│244.│Examen parazitologic: │ │
│ │- Sânge prin metoda: - picături strivite între lamă şi lamelă │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│245.│ - metoda M.G.G. │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│246.│- Materii fecale prin metoda: - preparatului cu soluţie de Lugol │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│247.│ - metoda Ziehl-Nielsen modificată │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│248.│- Ficat prin metoda - preparatului direct între lamă şi lamelă │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│249.│- Pulmon, secreţii nazale prin metoda: - May Grumwald Giemsa │ 21,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│250.│ - Toluidina blau │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│251.│- Sol - metoda prin centrifugare │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│252.│Examen parazitologic al: - bilei │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│253.│ - urinei │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│254.│ - pielei şi fanerelor │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│255.│ - apei │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│256.│ - furajelor sau aşternutului │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│257.│Examen parazitologic: - pe amprenta de organ ţesut (frotiu) MGG │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│258.│ - din matrix organe │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│259.│ - pentru trichomonoza bovină: - direct │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│260.│ - cultural │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│261.│ - coproparazitologic (ovoscopic şi larvoscopic) │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│262.│Examen trichineloscopic direct │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│263.│Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│264.│Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective │ 48,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│265.│Identificarea genului şi speciei paraziţilor │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│266.│Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de probă │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│267.│Cultivare larve │ 43,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│268.│Examen parazitologic complex, la peşte │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│269.│Examen parazitologic pentru: - Acarapis woody │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│270.│ - Noserna spp │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│271.│ - Varroa J sau Braula C │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│272.│Examen serologic pentru LEB (screening) │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│273.│Examen pe faguri cu puiet de albine │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│274.│Determinarea pH-ului: - cu hârtie indicatoare │ 3,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│275.│ - prin metoda potenţiometrică │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│276.│Determinarea clorurii de sodiu │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│277.│Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│278.│Determinarea metalelor grele: - prin spectrofotometrie de absorbţie atomică │ 56,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│279.│ - prin metoda colorimetrică │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│280.│Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbţie │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│281.│Determinarea azotaţilor sau a azotiţilor │ 22,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│282.│Dozarea azotaţilor prin metoda: - cu coloană de cadmiu │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│283.│ - amoniacului │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│284.│Identificarea coccidiostaticelor │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│285.│Dozarea: - monenzinului │ 41,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│286.│ - salinomicinului │ 45,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│287.│ - furazolidonei │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│288.│ - amprolului │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│289.│Identificarea: - fosfurilor metalice │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│290.│ - acid cianhidric │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│291.│ - cianurilor din apă │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│292.│ - ANTU (alfa-naftiltioureei) │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│293.│Dozarea fosfaţilor │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│294.│Identificarea: - fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│295.│ - alcoolului etilic │ 6,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│296.│ - alcaloizilor │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│297.│Determinarea: - arsenului │ 61,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│298.│ - ureei │ 27,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│299.│Reacţia Kreiss │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│300.│Dozarea: - alcoolului metilic │ 35,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│301.│ - methemoglobinei │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│302.│ - hidrogenului sulfurat │ 20,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│303.│ - substanţelor oxidabile │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│304.│ - fluorului │ 38,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│305.│ - oxigenului dizolvat │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│306.│ - fenolilor │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│307.│Dozarea: - sodiului şi potasiului din alte probe (decât sânge) │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│308.│ - indicelui ureazic │ 32,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│309.│ - radioactivităţii │ 40,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│310.│Identificarea: - pesticidelor organoclorurate prin CSS │ 49,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│311.│ - pesticidelor organofosforice prin CSS │ 50,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│312.│ - erbicide triazine prin CSS │ 37,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│313.│ - erbicide de tip 2,4 D prin CSS │ 36,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│314.│ - pesticidelor organomercurice prin CSS │ 36,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│315.│ - furadanului prin CSS │ 35,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│316.│ - warfarinei prin CSS │ 36,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│317.│Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 19,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│318.│Determinarea detergenţilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│319.│Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│320.│Determinarea hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│321.│Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice rapide/parametru │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│322.│Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer (metoda Koch) │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│323.│Testul de sanitaţie: - bacililor coliformi modificat (TBCM)/ obiectiv │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│324.│ - stafilococic (TS)/analiză │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│325.│ - TAAR/obiectiv │ 25,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│326.│ - TSBC/fermă │ 1.249,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│327.│Determinarea substanţelor în suspensie din apă │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│328.│Recoltarea şi prelucrarea probelor de sol pentru executarea examenelor │ 20,00 │
│ │bacteriologice │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│329.│Examenul bacteriologic calitativ al solului │ 183,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│330.│Determinarea: - oxigenului dizolvat în apă │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│331.│ - cantitativă a streptococilor termotoleranţi din apă │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│332.│ - turbidităţii apei │ 16,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│333.│ - poluanţilor organici din apa reziduală prin proba de putrefacţie │ 59,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│334.│ - carbonului organic din sol │ 52,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│335.│ - pH-ului solului │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│336.│ - mărimii granulelor din sol │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│337.│ - permeabilităţii solului │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│338.│ - capilarităţii solului │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│339.│ - umidităţii solului │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│340.│ - pulberilor din aerul atmosferic │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│341.│ - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor │ 15,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│342.│ - dioxidului de carbon din aerul atmosferic │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│343.│ - cantităţii de hidrogen sulfurat din aer │ 9,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│344.│ - conidiospersogramei │ 8,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│345.│ - cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│346.│ - cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│347.│ - turbidităţii apei potabile │ 54,00 │
│ │ (metoda cu etalon suspensie de fomazină) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│348.│ - culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică etalon │ 12,00 │
│ │ convenţională │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│349.│ - numărului de fungi din aer │ 74,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│350.│Recoltarea probelor din apă │ 23,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│351.│Determinarea: - ureei din apa reziduală │ 13,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│352.│ - clorurilor din sol │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│353.│ - florei din sol │ 112,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│354.│ - amoniacului din sol │ 27,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│355.│ - potenţialului redox al solului │ 17,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│356.│Determinarea: - calciului din sol │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│357.│ - turbidităţii apei potabile │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│358.│ - bacteriilor din genul Salmonella din apă │ 55,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│359.│Analiza biologică a apei potabile │ 37,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│360.│Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici din apă prin metoda │ 6,00 │
│ │spectrometrică cu albastru de metilen │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│361.│Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apă │ 29,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│362.│Determinarea conţinutului de dioxid de carbon liber din apa potabilă │ 56,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│363.│Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabilă │ 57,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│364.│Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabilă │ 98,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│365.│Determinarea: - acidităţii apei potabile │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│366.│ - alcalinităţii apei potabile │ 14,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│367.│Examen bacteriologic cantitativ al solului │ 18,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│368.│Determinarea: - numărului total de bacterii din apa potabilă │ 30,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│369.│ - numărului de streptococi din apă │ 27,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│370.│ - numărul de bacterii coliforme termotolerante din apă │ 27,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│371.│ - numărul de bacterii coliforme din apă prin metoda tuburilor │ 27,00 │
│ │ multiple │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│372.│Test de sanitaţie prin evidenţierea ATP-ului/obiectiv │ 109,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│373.│Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a │ 53,00 │
│ │germenilor aerobi mezofili din adăposturile de animale/obiectiv │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│374.│Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a fungilor din │ 68,00 │
│ │adăposturile de animale/obiectiv │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│375.│Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a bacililor │ 86,00 │
│ │coliformi din adăposturile de animale/obiectiv │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│376.│Evidenţierea prezenţei enterobacteriaceelor prin testul microbiologic de teren │ 45,00 │
│ │(TMT) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│377.│Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafaţă şi ape uzate │ 145,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│378.│Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor de laborator │ 75,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│379.│Determinarea conţinutului de materii în suspensie plutitoare din apele de │ 25,00 │
│ │suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│360.│ - metoda gravimetrică │ 26,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│381.│Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie din apele de suprafaţă │ 22,00 │
│ │şi din apele uzate - metoda prin filtrare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│382.│Determinarea conţinutului de materii în suspensie, sedimentabile din apele de │ 26,00 │
│ │suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│383.│ - metoda gravimetrică │ 26,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│384.│Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în suspensie din apele de │ 33,00 │
│ │suprafaţă şi din apele uzate: - conţinut în materii minerale │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│385.│ - conţinut în materii organice │ 36,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│386.│Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive (PMS)/fermă │ 1.896,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│387.│Analiza botanică │ 19,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│386.│Examen micologic: - sumar │ 19,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│389.│ - calitativ │ 41,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│390.│ - complex │ 69,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│391.│ - organe, cadavre, produse patologice etc. │ 32,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│392.│ - micotoxicologic sumar │ 32,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│393.│ - determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS │ 62,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│394.│ - complex │ 231,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│395.│Examen micologic - test biologic │ 169,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│396.│Examen micologic complex la albine şi viermi de mătase │ 26,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│397.│Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - coloraţie negativă │ 218,00 │
│ │cu uranil - acetat 2% │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│398.│Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie │ 345,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│399.│Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - metoda clasică │ 490,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│400.│Bioproba pe: - animale de laborator, insecte │ 28,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│401.│ - animale mijlocii │ 533,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│402.│ - animale mari │ 1.324,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│403.│Bioproba pe pasări - tinere │ 24,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│404.│ - adulte │ 40,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│405.│Expertiza medico-legală veterinară/zi │ 516,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│406.│Contraexpertiza de diagnostic medicală veterinară/zi │ 494,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│407.│Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene şi analize: │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- hematologice │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│408.│- serologice │ 4,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│409.│- bacteriologice - micologice │ 2,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│410.│- parazitologice │ 5,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│411.│- coproparazitologice │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│412.│Dezinfecţia mijloacelor de transport: - autoturisme/m2 │ 7,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│413.│ - autotrenuri │ 12,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│414.│ - microbuze │ 10,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│415.│ - autobuze │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│416.│ - autocare │ 11,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│417.│ - vagoane │ 1,00 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│418.│Dezinfecţia suprafetelor/m2 │ 1,00 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
   *) Tariful nu include T.V.A.

   B. TARIFE
pentru consultanţă, instruiri practice şi verificarea capacităţii
de diagnostic de laborator privind sănătatea animalelor,
protecţia animalelor şi protecţia mediului
   
┌────┬──────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ INSTRUIRI cu durata de 3 zile │
│ │ │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ La sediul IDSA │ În teren │
│Nr. │ PROFILUL │U.M.├────────┬──────────┬─────┼────────┬──────────┬────────────┬─────┤
│crt.│ │ │ │Cheltuieli│ │ │Transport,│ Materiale │ │
│ │ │ │Salarii │materiale,│TOTAL│Salarii │ cazare, │documentare,│TOTAL│
│ │ │ │personal│reactivi, │ │personal│ diurnă │ reactivi, │ │
│ │ │ │ │ etc. │ │ │ │ etc. │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 1 │Consultanţă, expertiză de diagnostic: │lei │ - │ - │ 367 │ - │ - │ - │ 367│
│ │specialist/zi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 2 │Morfopatologie, │lei │ 210 │ 291 │ 475 │ 210 │ 445 │ 500 │1.097│
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 3 │Serologie, Bacteriologie, Micologie, │lei │ 210 │ 14 │ 213 │ 210 │ 445 │ 58 │ 622│
│ │Parazitologie, LEB, Patologie aviară │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 4 │Virusologie │lei │ 210 │ 0 │ 199 │ 210 │ 445 │ - │ 622│
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 5 │Boli de nutriţie, Biologie │lei │ 210 │ 58 │ 254 │ 210 │ 445 │ - │ 600│
│ │moleculară, Toxicologie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 6 │Patologie taurine şi ecvine │lei │ 418 │ 29 │ 424 │ 322 │ 1.334 │ 29 │1.600│
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 7 │Patologie animale acvatice, albine │lei │ 418 │ 29 │ 424 │ 322 │ 1.334 │ 29 │1.600│
│ │şi viermi de mătase │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 8 │Igienă animală şi protecţia mediului │lei │ 418 │ 29 │ 424 │ 322 │ 1.334 │ 29 │1.600│
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│ 9 │Epidemiologie │lei │ 210 │ 14 │ 213 │ 210 │ 445 │ 14 │ 635│
└────┴──────────────────────────────────────┴────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴────────────┴─────┘
    Restul cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct de beneficiar sau prin decontare la IDSA.
    În costuri nu s-a inclus T.V.A.
    Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau ale celorlalte instituite centrale din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 45/2005)

    TARIFE
pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator
privind expertiza sanitar-veterinară a produselor
de origine animală şi a furajelor
   
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │ TARIF │
│crt.│ Denumirea analizei/examenului/operaţiunii │ (lei/analiză/ │
│ │ │examen/operaţiune)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Pesticide organoclorurate - GLC │ 129 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Pesticide organofosforice - GLC │ 147 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Pesticide carbamice - GLC │ 137 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Cloramfenicol - GLC │ 46 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Cloramfenicol ELISA │ 110 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Cloramfenicol CHARM - miere │ 130 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Sulfamide - CSS │ 44 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Sulfamide HPLC - miere │ 76 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Sulfamide CHARM - miere │ 130 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 10 │Dimetridazol - spectrometrie UV │ 41 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 11 │Coccidiostatice - Sp. UV │ 39 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 12 │Nitrofurani - spectrometrie UV │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 13 │Nitrofurani - ELISA │ 129 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 14 │Ivermectin - GLC │ 42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 15 │Tireostatice - gravimetric │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 16 │Tireostatice - CSS │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 17 │Tranchilizante şi beta blocante CSS │ 46 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 18 │Hormoni - GLC │ 67 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 19 │Hormoni - ELISA - sânge │ 95 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 20 │Hormoni - ELISA - urină, bilă │ 115 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 21 │Bifenilipolicloruraţi GLC │ 117 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 22 │Dioxina GC-MS │ 165 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 23 │Beta agoniste - ELISA │ 110 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 24 │Streptomicină - ELISA │ 116 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 25 │Streptomicină - HPLC - miere │ 127 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 26 │Streptomicină CHARM - miere │ 92 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 27 │Tetraciclină CHARM - miere │ 89 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 28 │Fenol HPLC - miere │ 33 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 29 │Determinarea acidităţii │ 17 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 30 │Determinarea azotiţilor (metoda Griess) │ 13 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 31 │Determinarea fosfaţilor (metoda Chi-Mo-ci-Ac) │ 33 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 32 │Determinarea pH-ului (potenţiometric şi conductivităţii) │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 33 │Determinarea conţinutului de amidon │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 34 │Determinarea conţinutului de apă │ 11 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 35 │Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 36 │Determinarea cenuşii │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 37 │Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr) │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 38 │Determinarea proteinei de soia │ 396 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 39 │Determinarea hidroxiprolinei din carne şi preparate din carne │ 67 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 40 │Determinarea amoniacului din apă │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 41 │Determinarea substanţelor organice oxidabile din apă │ 13 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 42 │Luarea şi pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 43 │Determinarea azotului uşor hidrolizabil │ 9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 44 │Determinarea clorului rezidual liber din apă │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 45 │Determinarea amoniacului - reacţia Nessler │ 7 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 46 │Reacţia pentru hidrogen sulfurat │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 47 │Reacţia Kreiss │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 48 │Determinarea zahărului invertit din miere │ 18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 49 │Determinarea indicelui diastazic din miere │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 50 │Determinarea HMF din miere │ 19 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 51 │Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL şi POLENSKE │ 43 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 52 │Determinarea grăsimii din îngheţată prin metoda etero-clorhidrică │ 31 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 53 │Determinarea lactozei din lapte │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 54 │Determinarea grăsimii din maioneza, brânză, unt, lapte, margarină │ 17 │
│ │(butiro metric) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 55 │Determinarea punctului de topire la ceară │ 16 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 56 │Determinarea acidităţii la maioneză │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 57 │Determinarea grăsimii din lăptişor de matcă │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 58 │Determinarea indicelui de saponificare la ceară │ 16 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 59 │Determinarea indicelui de aciditate la ceară │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 60 │Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi şi produse alimentare │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 61 │Determinarea indicelui de aciditate │ 21 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 62 │Determinarea glucozei şi fructozei din miere │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 63 │Determinarea acizilor graşi liberi la praf de ou │ 17 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 64 │Determinarea grăsimii din praf de ou │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 65 │Determinarea indicelui de peroxid │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 66 │Determinarea substanţei uscate negrase din unt │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 67 │Deproteinizare │ 21 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 68 │Determinarea Na, Ca, K prin metoda flamfotometrică │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 69 │Determinarea carbonaţilor/bicarbonaţilor din lapte │ 13 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 70 │Determinarea litrului proteic │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 71 │Determinarea procentului de polen din miere │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 72 │Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul de ceară din propolis │ 21 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 73 │Determinarea indicelui de iod │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 74 │Determinarea puterii de coagulare │ 9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 75 │Determinarea zaharozei din miere │ 19 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 76 │Determinarea histaminei prin HPLC │ 80 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 77 │Determinarea punctului crioscopia pentru lapte folosind aparatul Cryo Star │ 7 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 78 │Determinarea spectrofotometrică a histaminei din peşte şi produse din peşte │ 94 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 79 │Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10% │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 80 │Determinarea azotaţilor (N03) prin metoda APHA │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 81 │Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid pentru lapte Milkoscan │ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 82 │Determinarea conţinutului de grăsime din lapte, produse lactate acide şi │ │
│ │subproduse - metoda etero-amoniacală │ 66 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 83 │Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet │ 36 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 84 │Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid Food Scan │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 85 │Identificarea amidonului (reacţia de culoare cu iodul) │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 86 │Determinări ponderale la conserve │ 9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 87 │Determinarea indicelui de refracţie la grăsimi │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 88 │Determinarea densităţii la lapte prin metoda arcometrică │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 89 │Determinarea solubilităţii produselor sub formă de praf │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 90 │Determinarea umidităţii prin metoda refractometrică │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 91 │Determinarea gradului de impurificare la lapte │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 92 │Reacţia Fehling (identificare glucide) │ 23 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 93 │Identificarea azotaţilor - metoda cu difenilamină │ 19 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 94 │Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe │ 7 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 95 │Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri │ 113 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 96 │Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Pe, etc.) şi arsen prin SAA cu cuptor de │ 61 │
│ │grafit - 1 element │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 97 │Determinarea Hg şi As prin SAA cu generator de hidruri, după digestie cu microunde │ 95 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 98 │Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu flacăra, după │ │
│ │calcinare │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- 1 element │ 56 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- metoda colorimetrică │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 99 │Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în strat subţire │ 62 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│100 │Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin cromatografie în strat subţire │ 64 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│101 │Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare │ 373 │
│ │pe coloană de imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│102 │Determinarea gradului de contaminare radioactivă │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│103 │Examen organoleptic │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│104 │Examen bacterioscopic │ 16 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│105 │Examen sterilitate/prospeţime │ 32 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│106 │Număr total de germeni/spori aerobi │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│107 │Număr total de levuri şi mucegaiuri │ 51 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│108 │Număr total de bacterii coliforme │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│109 │Număr E.coli │ 52 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│110 │Determinare bacterii anaerobe gazogene │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│111 │Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe │ 33 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│112 │Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│113 │Determinare bacterii lipolitice │ 63 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│114 │Determinare bacterii proteolitice │ 78 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│115 │Determinare bacterii acetice │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│116 │Număr total bacterii butirice │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│117 │Determinare lactobacili │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│118 │Determinarea ermeticităţii - conserve │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│119 │Examen microbiologic complet al unei probe (stanţe) conserve │ 61 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│120 │Examen parazitologic peşte │ 18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│121 │Identificare Listeria monocytogenes │ 55 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│122 │Confirmare Listeria monocytogenes │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│123 │Identificare Enterobacteriaceae │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│124 │Confirmare Enterobacteriaceae │ 35 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│125 │Identificare Salmonella │ 51 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│126 │Confirmare Salmonella │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│127 │Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv │ 36 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│128 │Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│129 │Identificare Yersinia enterocolitica │ 91 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│130 │Confirmare Yersinia enterocolitica │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│131 │Determinare Campylobacter - identificare │ 90 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│132 │Determinare Campylobacter - confirmare │ 47 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│133 │Determinare Pseudomonas - identificare │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│134 │Determinare Pseudomonas - confirmare │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│135 │Determinare E.coli O157:H7 - identificare │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│136 │Determinare E.coli O157:H7 - confirmare │ 53 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│137 │Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare │ 39 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│138 │Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│139 │Determinare Proteus - identificare │ 21 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│140 │Determinare Proteus - confirmare │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│141 │Determinare Bacillus cereus - identificare │ 28 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│142 │Determinare Bacillus cereus - confirmare │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│143 │Determinare Clostridium perfringens - identificare │ 29 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│144 │Determinare Clostridium perfringens - confirmare │ 23 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│145 │Determinare Enterococcus - identificare │ 33 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│146 │Determinare Enterococcus - confirmare │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│147 │Determinare clostridii sulfito-reducătoare │ 42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│148 │Determinare specie ELISA │ 295 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│149 │Determinare specie carne crudă │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│150 │Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│151 │Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│152 │Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - screening │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│153 │Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - confirmare │ 147 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│154 │Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B stearothemophilus │ 48 │
│ │(BSDA) screening │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│155 │Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B.stearothemophilus │ 87 │
│ │(BSDA) confirmare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│156 │Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin ELISA Ridascreen │ 175 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│157 │Examen trichineloscopic direct │ 7 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│158 │Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective │ 48 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│158 │Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică │ 14 │
│bis │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│159 │Identificare E coli O157:H7 cu ajutorul kitului VIDAS E coli O157:H7 │ 138 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│160 │Identificare Listeria monocytogenes cu ajutorul kiturilor VIDAS LISTERIA │ 184 │
│ │(LIS) şi VIDAS Listeria monocytogenes (LMO) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│161 │Identificare Salmonella spp cu ajutorul kitului VIDAS Salmonella (SLM) │ 132 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│162 │Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului VIDAS Campylobacter │ 127 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│163 │Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul kitului VIDAS STAPH ENTEROTOXIN │ 138 │
│ │(SET 2) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│164 │Identificarea Listeria spp şi a Listeria monocytogenes cu ajutorul galeriilor │ 112 │
│ │API Listeria │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│165 │Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32 STREP │ 87 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│166 │Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32E │ 84 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│167 │Identificarea Campylobacter spp cu ajutorul galeriilor API Campy │ 107 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│168 │Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul galeriilor API ID32 STAPH │ 98 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│169 │Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A │ 87 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│170 │Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro-electronică cu ajutorul │ 22 │
│ │somascope │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│171 │Identificarea laptelui mastitic prin CMT │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│172 │Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţioase a tulpinilor bacteriene │ 42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│173 │Examen organoleptic şi botanic din furaje │ 19 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│174 │Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere │ 19 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│175 │Determinarea conţinutului de apă din furaje │ 11 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│176 │Determinarea substanţelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahl │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│177 │Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet │ 36 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│178 │Determinarea cenuşii brute din furaje │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│179 │Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│180 │Determinarea celulozei brute din furaje │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│181 │Determinarea celulozei prin metoda Sharrer-K Urscher │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│182 │Determinarea conţinutului de calciu din furaje titrimetric │ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│183 │Determinarea conţinutului de fosfor din furaje - colorimetric │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│184 │Determinarea conţinutului de mangan din furaje - colorimetric │ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│185 │Determinarea conţinutului de magneziu din furaje titrimetric │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│186 │Determinarea conţinutului de fier din furaje - colorimetric │ 16 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│187 │Determinarea conţinutului de sodiu din furaje - flamfotometric │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│188 │Determinarea conţinutului de potasiu din furaje - flamfotometric │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│189 │Determinarea conţinutului de cupru din furaje - colorimetric │ 18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│190 │Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│191 │Determinarea acizilor de fermentaţie din nutreţuri însilozate │ 28 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│192 │Determinarea indicelui de peroxid din furaje │ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│193 │Determinarea activităţii ureazică a stratului de soia │ 22 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│194 │Determinarea azotaţilor prin reducere pe coloană de cadmiu │ 42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│195 │Determinarea metioninei │ 12 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│196 │Determinarea lizinei │ 35 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│197 │Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│198 │Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV │ 49 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│199 │Determinarea vitaminei B2 din furaje │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│200 │Determinarea vitaminei B4 din furaje │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│201 │Determinarea vitaminei B6 din furaje │ 90 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│202 │Identificarea antioxidanţilor din furaje │ 23 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│203 │Identificarea microscopică │ 73 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│204 │Determinarea amprolium │ 51 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│205 │Determinarea nicarbazin │ 64 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│206 │Determinarea avatec │ 48 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│207 │Determinarea tylan │ 61 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│208 │Determinarea: │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │monensin │ 41 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │salinomicin │ 45 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │narazin │ 45 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│209 │Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje │ 21 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│210 │Reacţia Kreiss la furaje │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│211 │Determinarea azotului uşor hidrolizabil (amoniac) la furaje │ 9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│212 │Determinarea energiei brute prin calcul teoretic │ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│213 │Dozare retinol prin HPLC │ 121 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│214 │Dozare tocoferol prin HPLC │ 121 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│215 │Dozare vitamina B1 │ 61 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│216 │Dozare acid ascorbic │ 18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│217 │Dozare uree │ 27 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│218 │Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purificare pe coloană de imunoafinitate │ 247 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│219 │Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - identificare rapidă │ 73 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│220 │Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495 │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│221 │Determinarea substanţelor insolubile în apa din miere │ 46 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│222 │Eficienţa pasteurizării laptelui: │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │testul peroxidazei - metoda cu benzidină │ 24 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │testul peroxidazei - metoda rapidă │ 13 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
   *) Tariful nu include T.V.A.

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 45/2005)

    TARIFE
pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a
autorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor
produse de uz veterinar, practicate de Institutul Veterinar pentru
Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
   
┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr.│ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │Tarif Lei│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1│Solubilitate │ 182,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2│Controlul organoleptic │ 47,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 82,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 938,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5│Identificare prin reacţii chimice │ 283,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 739,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7│Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire │ 455,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 504,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 9│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică │ 445,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 10│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă │ 341,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 11│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi organici │ 638,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 12│Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 201,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 13│Dozare gravimetrică │ 317,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 14│Dozare volumetrică │ 226,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 15│Determinarea densităţii cu picnometru │ 155,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 16│Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 108,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 17│Determinarea punctului de topire │ 197,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 18│Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere │ 192,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 19│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar │ 211,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 20│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional │ 219,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor │ 56,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 96,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 23│Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 141,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 24│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 150,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 25│Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, │ 139,00│
│ │capsulelor │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 26│Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj │ 194,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 162,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 322,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 483,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 210,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 217,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 222,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 33│Determinarea indicelui de ester │ 244,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 34│Determinarea indicelui de iod │ 197,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 35│Determinarea substanţei nesaponificabile │ 338,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 36│Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 265,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 37│Determinarea tensiunii superficiale │ 230,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale │ 180,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 225,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 40│Determinarea indicelui de refracţie │ 178,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 41│Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, │ 197,00│
│ │amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 397,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 190,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 44│Determinare polarografică │ 384,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 45│Separări cromatografice pe coloană │ 585,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 46│Determinare cromatografică pe strat subţire │ 506,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 47│Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice │ 196,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice │ 306,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice │ 204,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale │ 234,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 51│Proba de sedimentare │ 135,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 52│Determinarea indicelui de amăreală │ 187,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 185,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 54│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării │ 28,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 36,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării │ 323,00│
│ │sau dozării │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 57│Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 259,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 190,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 59│Determinarea umidităţii prin uscare │ 157,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 60│Controlul mărimii particulelor │ 168,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 253,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 62│Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 156,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 63│Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 151,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 160,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 65│Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 73,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 43,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 67│Determinarea puterii de spumare │ 291,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 68│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 167,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere │ 237,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 70│Determinarea substanţelor grase totale │ 94,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 71│Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 80,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 63,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 56,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 54,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 129,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 76│Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor │ 84,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 77│Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor │ 80,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 µm pentru determinări cu aparatură de înaltă │ 48,00│
│ │performanţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 516,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 831,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 81│Determinare flamfotometrică │ 828,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 82│Analiza HPLC │ 955,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 83│Analiza GC │ 741,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 832,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 85│Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer │ 162,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl │ 353,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 54,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 303,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 89│Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 144,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică │ 297,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 91│Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 142,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 92│Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 15,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 93│Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 21,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă │ 327,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 95│Control de laborator prin test imunocromatografic │ 123,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 96│Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 275,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 97│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai │ 1.936,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 98│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai │ 1.105,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 99│Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2.003,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│100│Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 4.628,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│101│Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 441,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│102│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 129,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│103│Reacţia de hemaglutinare (HA) │ 97,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│104│Reacţia de fixare complement RFC Wasserman │ 277,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│105│Reacţia de imunodifuzie în gel de agar │ 143,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│106│Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 173,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│107│Stabilire titru complement alexină │ 196,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│108│Control puritate prin examen bacterioscopic │ 108,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│109│Control macroscopic - produse biologice │ 31,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│110│Control sterilitate bacteriană şi fungică/flacon │ 40,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│111│Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii │ 101,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│112│Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci │ 213,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│113│Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii hidrocarbonate/mediu │ 70,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│114│Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 84,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│115│Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 584,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│116│Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei │ 586,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│117│Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin antirabic inactivat │ 392,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│118│Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate │ 148,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│119│Control inactivare toxină tetanică │ 407,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│120│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM │ 28,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│121│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA │ 28,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│122│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen │ 28,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│123│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill │ 42,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│124│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu verde de malachit │ 26,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│125│Control puritate virusologică/pui │ 1.251,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│126│Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 987,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│127│Control puritate virusologică culturi celulare │ 644,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│128│IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 766,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│129│Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii │ 484,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│130│Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos │ 560,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│131│Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice │ 471,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│132│Control concentraţie în virus pe linii celulare │ 559,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│133│Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF (directa) │ 911,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│134│Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii │ 733,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│135│Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek │ 592,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│136│Controlul concentraţiei de virus DIE 50/embrioni SPF │ 600,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│137│Control concentraţie virus DIE 50/embrioni convenţionali │ 199,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│138│Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50 │ 491,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│139│Determinare DL 50/pui │ 663,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│140│Determinare DL 50/ouă embrionate │ 294,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│141│Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci │ 928,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│142│Determinare DLM/cobai │ 2.084,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│143│Control viremie/pui - boala Marek │ 1.228,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│144│Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene │ 673,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│145│Determinare DP 50/şoareci │ 1.535,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│146│Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - antitoxina tetanică │ 591,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│147│Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1.058,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│148│Control specificitate - Salmonella │ 61,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│149│Control specificitate - Leptospira spp. │ 220,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│150│Control specificate DI 50/pui - vaccin difterovariola aviară │ 566,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│151│Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 654,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│152│Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie │ 881,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│153│Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă directă amprentă frotiu │ 432,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│154│Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare │ 3.403,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│155│Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN │ 3.471,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│156│Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2.424,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│157│Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 357,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│158│Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 1.115,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│159│Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 1.233,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│160│Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, suine │ 299,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│161│Control inocuitate specifică/boboc raţă/boboc gâscă │ 65,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│162│Control inocuitate specifică/tineret aviar │ 92,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│163│Control inocuitate pe pui SPF (1 - 30 zile) │ 1.432,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│164│Control inocuitate specifică/pui (1-30 zile) │ 74,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│165│Control inocuitate specifică/câine │ 152,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│166│Control inocuitate specifică/câine - rabie │ 237,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│167│Control inocuitate specifică/pisică │ 130,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│168│Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 292,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│169│Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 279,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│170│Control inocuitate nespecifică pe un şoarece │ 71,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│171│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri │ 5.674,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│172│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai │ 4.815,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│173│Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin anticărbunos │ 644,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│174│Control valoare imunizantă/iepuri (IHA) vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui │ 1.530,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│175│Control valoare imunizantă/câini (IHA) - vaccin parvoviroză canină │ 930,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│176│Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi antipasteurelic bovin │ 1.095,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│177│Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - vaccinuri antibacteriene │ 842,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│178│Valoare imunizantă - Infecţie de control/palmipede vaccinuri antibacteriene │ 626,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│179│Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee vaccinuri antibacteriene │ 2.352,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│180│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3.349,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│181│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) │ 1.919,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│182│Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri antibacteriene │ 5.550,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│183│Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci vaccinuri antibacteriene │ 1.277,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│184│Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri vaccinuri antibacteriene │ 684,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│185│Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) │ 256,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│186│Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 466,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│187│Control concentraţie virus DIE 50/ml fără embrioni │ 197,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│188│Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 1.788,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│189│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui │ 1.735,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│190│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru difterovariola aviară │ 1.631,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│191│Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin seroneutralizare/şoareci │ 2.369,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│192│Control seroneutralizare/şoareci │ 863,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│193│Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 2.701,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│194│Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2.123,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│195│Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL │ 209,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│196│Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 27,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│197│Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 414,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│198│Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice │ 471,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│199│Control valoare protectoare prin infecţie de control pt. vaccinuri antifungice │ 240,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│200│Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub formă de momeala │ 772,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│201│Controlul valoare imunizantă pe cobai - vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge) │ 2.524,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│202│Controlul valoare biologică pe şoarece a vaccinurilor antirabice inactivate │ 6.833,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│203│Controlul concentr. în virus a vaccinurilor/suspens. virale pe cult. celulare prin testul de │ 998,00│
│ │imunofluores indirecta │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│204│Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare imunizantă vaccinuri antivirale │ 1.044,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│205│Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare imunizantă vaccinuri virale) │ 1.445,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│206│Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale pe culturi celulare prin reacţia de │ 938,00│
│ │hemadsorbţie │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│207│Controlul impurităţii pirogene │ 638,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│208│Controlul impurităţilor toxice pe şoareci │ 205,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│209│Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine │ 474,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│210│Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor │ 797,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│211│Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor │ 578,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│212│Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare │ 474,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│213│Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice │ 460,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│214│Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice │ 590,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│215│Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni │ 1.699,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│216│Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.) │ 1.521,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│217│Controlul purităţii microbiene a formelor farmaceutice cu administrare per os şi topice │ 803,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│218│Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, │ 482,00│
│ │aţă chirurgicală │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│219│Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice │ 829,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│220│Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilităţii produselor │ 189,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│221│Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conţin substanţă activă nouă, propuse prin │18.258,00│
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de referinţă, la │ │
│ │care se adaugă, după caz: │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 848,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 628,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│222│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie│16.898,00│
│ │în doze fixe) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu │ │
│ │România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 848,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 586,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│223│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de │15.433,00│
│ │recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│224│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │13.550,00│
│ │descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│225│Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă activă nouă, propuse prin procedura de │17.840,00│
│ │recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│226│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie│17.526,00│
│ │în doze fixe), propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu │ │
│ │România stat membru interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│227│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de │15.642,00│
│ │recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│228│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │14.962,00│
│ │descentralizată cu România stat membru interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│229│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă, autorizate în Uniunea │10.411,00│
│ │Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat │ │
│ │membru │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│230│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute │ 9.522,00│
│ │(combinaţie în doze fixe), autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi │ │
│ │propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│231│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită, autorizate în Uniunea│ 9.469,00│
│ │Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat │ │
│ │membru interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│232│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ 8.737,00│
│ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│233│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de │ 6.383,00│
│ │recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│234│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de │ 7.167,00│
│ │recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│235│Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP │ 659,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│236│Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP │ 1.020,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│237│Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP │ 2.433,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│238│Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import paralel │ 1.831,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│239│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă, prin procedura │ 6.278,00│
│ │naţională, la care se adaugă, după caz; │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 523,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 366,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│240│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute │ 6.121,00│
│ │(combinaţie în doze fixe), prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 523,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 366,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│241│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită prin procedura │ 5.336,00│
│ │naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│242│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, prin procedura naţională │ 5.336,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│243│Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice, prin procedura naţională │ 3.505,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│244│Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără indicaţii terapeutice, prin procedura naţională │ 785,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│245│Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională │ 523,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│246│Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională │ 732,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│247│Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională │ 1.726,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│248│Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi inscripţionării ambalajului primar şi secundar al │ 732,00│
│ │produsului medicinal de uz veterinar, a prospectului şi RCP-ului, altele decât cele datorate unor │ │
│ │variaţii de tip IA, IB şi II, prin procedura naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│249│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare, prin procedura naţională │ 3.714,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│250│Avizare material publicitar pentru prod. biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare │ 759,00│
│ │domeniu media │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│251│Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, prin procedura naţională │ 126,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│252│Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale şi al altor produse de uz veterinar/oră │ 52,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│253│Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/produs │ 523,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│254│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. activă cunoscută, autorizată prin │14.073,00│
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│255│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. activă cunoscută autorizată prin │ 7.851,00│
│ │procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" alizată cu România stat membru │ │
│ │interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│256│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. activă cunoscută autorizată prin │17.787,00│
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru de referinţă la care se │ │
│ │adaugă, după caz: │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 848,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 628,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│257│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. activă cunoscută autorizată prin │ 5.153,00│
│ │procedura naţională, la care se adaugă după caz: │ │
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic │ 523,00│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie │ 366,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│258│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin "consimţământ informat" │ 4.238,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│259│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura naţională │ 5.964,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│260│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de │16.689,00│
│ │recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│261│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de │15.172,00│
│ │recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│262│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau │16.166,00│
│ │procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│263│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau │14.335,00│
│ │procedura descentralizată cu România stat interesat în primul val │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│264│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse │10.254,00│
│ │prin procedura "repeat use" cu România stat interesat │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│265│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare homeopate cu indicaţie │ 1.203,00│
│ │terapeutică prin procedura naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│266│Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale veterinare │ 2.354,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│267│Aviz de comercializare produse medicinale veterinare │ 1.203,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│268│Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive, cosmetice şi alte produse de uz veterinar în │ 471,00│
│ │vederea notificării │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│269│Notificarea consolidată*) în vederea completării documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în │ 523,00│
│ │procedura de autorizare sau de reautorizare prin procedura naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│270│Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul obţinerii Autorizaţiei pentru experiment sau │ 732,00│
│ │test │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│271│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru utilizarea temporară a produsului biocid │ 732,00│
│ │pentru fiecare funcţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de urgenţă (120 zile) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│272│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază a produselor biocide în vederea plasării lor│ 889,00│
│ │pe piaţă prin procedura naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│273│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru produse biocide în vederea revizuirii sau │ 732,00│
│ │modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│274│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide în │ 262,00│
│ │vederea plasării pe piaţă prin procedura de recunoaştere mutuală │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│275│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru utilizarea temporară a produsului biocid în │ 889,00│
│ │vederea eliberării Autorizaţiei de urgenţă (120 zile) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│276│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază a produselor biocide în vederea plasării pe │ 680,00│
│ │piaţă prin p. r. mutuală │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│277│Notificare*) în vederea completării documentaţiei tehnice a produsului biocid │ 366,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│278│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide, în │ 732,00│
│ │vederea plasării pe piaţă prin procedura naţională │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│279│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru produse biocide în vederea revizuirii sau │ 680,00│
│ │modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│280│Evaluare efect biocid pentru dezinfectante pe test obiecte (faza II, etapa 2) │ 910,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│281│Cotizaţie anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare │ 732,00│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│282│Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse medicinale veterinare imunologice în │ 889,00│
│ │vederea eliberării oficiale a seriei │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│283│Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import paralel │ 523,00│
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
   *) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale.
    În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul.
    NOTĂ:
   a) Tarifele din prezentul nu cuprind TVA.
   b) Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

   ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 45/2005)

   A. TARIFE
pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export
la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor
supuse controlului veterinar
   
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │Tarif/mijloc│
│crt.│ Acţiunea efectuată │de transport│
│ │ │ - lei - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare │ 37,00│
│ │veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   B. TARIFE
pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere
a frontierei
   
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Acţiunea efectuată │Tarif/acţiune│
│crt.│ │ - lei - │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1. │Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea │ 58,00│
│ │proprietarului │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
   ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 45/2005)

    TARIFE
pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator
a produselor de origine nonanimală
   
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │ TARIF │
│crt.│ Denumirea analizei, examenului, operaţiunii │ (lei/analiză/ │
│ │ │examen/operaţiune)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1. │Determinarea nitraţilor prin IEC (cromatografie de schimb ionic) din produse de origine │ 425 │
│ │nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2. │Determinarea coloranţilor insolubili în apă din produse de origine nonanimală prin metoda│ 421 │
│ │UPLC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│3. │Determinarea coloranţilor solubili în apă din produse de origine nonanimală prin metoda │ 450 │
│ │UPLC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│4. │Determinarea îndulcitorilor din produse de origine nonanimală prin metoda UPLC │ 448 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│5. │Determinarea reziduurilor de alergeni - alune/arahide prin testul imunoenzimatic ELISA │ 324 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6. │Determinarea azotaţilor (NO3) din legume şi fructe prin metoda APHA │ 26 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7. │Determinare azotiţilor din legume şi fructe prin metoda Gress │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│8. │Determinarea Aflatoxinei Totale (B1 + B2 + G1 + G2) prin metoda HPLC din produse de │ 359 │
│ │origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│9. │Determinarea Aflatoxinei Totale (B1 + B2 + G1 + G2) prin testul imunoenzimatic ELISA cu │ 389 │
│ │purificare pe coloană de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10. │Determinarea Aflatoxinei Totale (B1 + B2 + G1 + G2)prin testul imunoenzimatic ELISA fară │ 259 │
│ │purificare pe coloană de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│11. │Determinarea Aflatoxinei B1 prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│12. │Determinarea Aflatoxinei B1 prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloană de │ 389 │
│ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│13. │Determinarea Aflatoxinei B1 prin testul imunoenzimatic ELISA fară purificare pe coloană │ 259 │
│ │de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│14. │Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat subţire din produse de origine │ 96 │
│ │nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│15. │Determinarea Ochratoxinei A prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│16. │Determinarea Ochratoxinei A prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloană de │ 389 │
│ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│17. │Determinarea Ochratoxinei A prin testul imunoenzimatic ELISA fară purificare pe coloană │ 259 │
│ │de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│18. │Determinarea patulinei prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│19. │Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│20. │Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe │ 389 │
│ │coloană de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│21. │Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin testul imunoenzimatic ELISA fară purificare pe│ 259 │
│ │coloană de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│22. │Determinarea 3-MCPD prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│23. │Determinarea 3-MCPD prin gaz cromatografic din produse de origine nonanimală │ 291 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│24. │Determinarea zearalenonei prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│25. │Determinarea zearalenonei prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloana de │ 389 │
│ │imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│26. │Determinarea zearalenonei prin testul imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloană de │ 259 │
│ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│27. │Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin metoda HPLC din produse de origine │ 359 │
│ │nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│28. │Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin testul imunoenzimatic ELISA fără │ 259 │
│ │purificare pe coloana de imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│29. │Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin testul imunoenzimatic ELISA cu │ 389 │
│ │purificare pe coloana de imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│30. │Determinarea de precursori de dioxină şi PCB-uri similare dioxinei - din produse de │ 425 │
│ │origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│31. │Determinarea de hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) din uleiuri prin metoda HPLC │ 425 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│32. │Determinarea furanului prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 425 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│33. │Determinarea de acrilamidă prin metoda HPLC │ 425 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│34 │Determinarea conţinutului de acrilamidă din produsele procesate termic │ 139 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│35. │Determinarea toxinei T-2 prin testul imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloana de │ 259 │
│ │imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│36. │Determinarea toxinei T-2 prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloana de │ 389 │
│ │imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│37. │Determinarea toxinei T-2 prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│38. │Determinarea toxinei HT-2 prin testul imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloana de │ 259 │
│ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│39. │Determinarea toxinei HT-2 prin testul imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloana de │ 389 │
│ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│40. │Determinarea toxinei HT-2 prin metoda HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│41. │Determinare de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe şi altele) prin SAA cu cuptor de grafit -│ 74 │
│ │un element │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│42. │Determinare de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe şi altele) prin SAA cu flacără, - un │ 68 │
│ │element │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│43. │Determinarea de staniu prin SAA cu flacăra din produse alimentare conservate │ 69 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│44. │Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri din produse alimentare │ 199 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│45. │Determinarea de Sudan I, II, III, IV, Para Red (CI 12070) prin metoda HPLC din: │ 82 │
│ │condimente │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│46. │Determinare Para Red din produse de origine nonanimală - metoda LC-MS │ 114 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│47. │Determinare a Sudan I, II, III, IV din produse de origine nonanimală - metoda LC-MS │ 114 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│48. │Determinarea sorbaţilor din băuturi nealcoolice - metoda HPLC-DAD │ 157 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│49. │Determinarea tartrazinei şi sunset yellow din băuturi nealcoolice - metoda HPLC-DAD │ 124 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│50. │Determinarea reziduurilor de pesticide din prod de origine vegetală prin metoda │ 344 │
│ │LC/MS/MS │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│51. │Determinarea reziduurilor de pesticide din prod. de origine vegetală prin gaz │ 333 │
│ │cromatografie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│52. │Determinare de melamină prin metoda LC/MS/MS │ 305 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│53. │Determinare de melamină prin gaz-cromatografie │ 291 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│54. │Determinarea gradului de contaminare radioactivă Cs134 + Cs137 prin gama spectrometrie │ 111 │
│ │din produse de origine nonanimală │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│55. │Determinarea clorură de sodiu din sucuri de legume prin metoda standardizată │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│56. │Determinare de substanţă uscată din sucuri de legume, bulion şi pastă de tomate, prin │ 13 │
│ │metoda standardizată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│57. │Determinarea acidităţii totale din bulion şi pastă de tomate prin metoda standardizată │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│58. │Determinarea acidităţii volatile din bulion şi pastă de tomate prin metoda standardizată │ 24 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│59. │Determinarea impurităţilor minerale insolubile raportate la substanţa uscată din bulion │ 62 │
│ │şi pastă de tomate prin metoda standardizată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│60. │Determinarea conţinutului în substanţă uscată din: gemuri, fructe, jeleuri, marmelade, │ 13 │
│ │piure de castane îndulcit, zahăr, cacao şi cacao degresată, prin metoda standardizată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│61. │Determinarea indicelui de refracţie la 60°C din uleiuri vegetale prin metoda │ 18 │
│ │standardizată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│62. │Determinera indicelui de saponificare din uleiuri vegetale, grăsimi şi produse │ 54 │
│ │alimentare, prin metoda standardizată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│63. │Determinarea indicelui de iod din uleiuri vegetale prin metoda standardizată │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│64. │Determinarea acidităţii - exprimată în acid acetic - din uleiuri vegetale, margarine, │ 20 │
│ │maioneze şi sosuri de maioneză │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│65. │Determinare PH-ului pentru margarine, maioneze şi sosuri de maioneză prin metoda │ 18 │
│ │potenţiometrică şi conductivităţii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│66. │Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr din margarine, maioneze şi sosuri de │ 34 │
│ │maioneză │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│67. │Determinarea grăsimii din maioneză şi margarină │ 38 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│68. │Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili din produse alimentare │ 61 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│69. │Determinare bacterii coliforme din produse alimentare │ 59 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│70. │Identificarea Salmonellei conform metodei standardizate din produse alimentare │ 86 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│71. │Confirmarea Salmonellei conform metodei standardizate din produse alimentare │ 69 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│72. │Determinare numărului total de Escherichiei Coli conform metodei standardizate din │ 48 │
│ │produse alimentare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│73. │Determinarea de Enterococi (streptococi fecali) conform metodei standardizate/100 ml │ 61 │
│ │din apă potabilă │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│74. │Identificare de Listeria monocytogenes conform metodei standardizate din produse │ 54 │
│ │alimentare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│75. │Confirmare de Listeria monocytogenes conform metodei standardizate din produse alimentare│ 75 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│76. │Numărare de Listeria monocytogenes conform metodei standardizate din produse alimentare │ 64 │
│ │ │ 71 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│77. │Determinarea numărului total de Enterobacteriacea conform metodei standardizate din │ 57 │
│ │produse alimentare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│78. │Identificare (detecţie) de Campylobacter conform metodei standardizate din produse │ 136 │
│ │alimentare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│79. │Numărare de Campylobacter conform metodei standardizate din produse alimentare │ 182 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│80 │Confirmare de Campylobacter conform metodei standardizate din produse alimentare │ 229 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│81. │Determinarea numărului total de Bacillus cereus conform metodei standardizate din produse│ 52 │
│ │alimentare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│82. │Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili la 22°C/ml din apa potabilă │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│83. │Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili la 37°C/ml din apa potabilă │ 34 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│84. │Determinarea numărului total de bacterii coliforme sau/şi Escherichia Coli din apa │ 61 │
│ │potabilă │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│85. │Identificare şi numărare de Pseudomonas aeruginosa/250 ml din apa îmbuteliată │ 85 │
│ │în sticlă sau alte recipiente │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│86. │Determinarea numărului total de Stafilococi coagulazo-pozitivi din produse alimentare │ 87 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│87. │Determinarea numărului total de drojdii şi mucegaiuri din produse alimentare │ 67 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────ζ