STIRI
Imprimare

Compartimentul Evidențe Autorizare

Scris de ICBMV.

Compartimentul Evidențe Autorizare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 • recepţionează, înregistrează, răspunde şi ţine evidenţa atât a documentaţiilor tehnice, cât şi a probelor;
 • verifică şi răspunde de conformitatea documentelor şi a dosarelor tehnice în vederea validării solicitărilor;
 • notifică solicitanţii autorizaţiilor de comercializare cu privire la completarea dosarelor tehnice cu documente şi date suplimentare pe baza notelor de completare a evaluatorilor;
 • repartizează documentaţiile tehnice şi probele, pe servicii, birouri, compartimente în funcţie de specificul testărilor ce urmează să fie efectuate;
 • redactează şi emite autorizaţiile de comercializare, notificările, deciziile pentru produsele medicinale veterinare, seturi de diagnostic, reagenţi ;
 • redactează şi emite autorizaţiile de import paralel pentru produsele medicinale veterinare;
 • redactează şi emite autorizaţiile de comercializare ca urmare a unui transfer de autorizaţie;
 • notifică solicitanţii cu privire la comercializarea suplimentelor nutritive, cosmeticelor şi a altor produse de uz veterina;
 • păstrează evidenţa solicitărilor cu privire la comercializarea suplimentelor nutritive, cosmeticelor şi a altor produse de uz veterina;
 • actualizează permanent Nomenclatorul produselor de uz veterinar publicat pe site-ul oficial al ICPBMUV;
 • înscrie în Registrul Naţional, Autorizaţiile de comercializare emise de ICPBMUV;
 • înscrie în Registrul National, notificările, deciziile pentru produsele medicinale veterinare, seturi de diagnostic, reagenţi emise de ICPBMUV;
 • întocmeşte tarifele aferente evaluării efectuate în vederea autorizării/ reînnoirii/ modificărilor autorizaţiilor de comecializare pentru produsele medicinale veterinare şi centralizează tarifele aferente activităţii de evaluare şi pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator din cadrul institutului;
 • participă la elaborarea procedurilor specifice şi a altor documente ale calităţii, prin reprezentanţii desemnaţi în acest sens;
 • participă la întocmirea proiectelor de norme sanitar-veterinare privind produsele medicinale veterinare.

Login