Imprimare

Legislatie in domeniu

Scris de ICBMV.

Legislatie in domeniu

Organizarea activităţii sanitare veterinare

- icon Ordonanţă nr. 42/2004 din 29/01/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 31/01/2004

- icon Lege nr. 215/2004 din 27/05/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 14/06/2004

- icon Hotărarea nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 03/12/2009

 Autorizare, Circulaţie Produse Medicinale Veterinare

- icon Ordinul 125 Din 17.11.2016 -  Prelevare Probe Produse Medicinale Veterinare

- icon Ordin nr. 187/2007 din 31/10/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 26/11/2007, cu modificarile ulterioare (vezi icon Anexa)

- icon Ordinul nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007

- icon Ordinul nr. 66/2012 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementeaza importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizatie de comercializare si a Procedurii simplificate de obtinere a autorizatiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare

- icon Ordin nr. 57/2009 din 03/09/2009 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 08/09/2009

- icon Ordin nr. 4/2004 din 30/04/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar -Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 21/05/2004

- icon Ordin nr. 82/2004 din 29/09/2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar - Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 14/10/2004

- icon Ordin nr. 78/2008 din 12/09/2008 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 20/10/2008 (vezi icon Anexa 1 si icon Anexa 2)

- icon Ordin nr. 47/2010 din 21/05/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională - Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 25/05/2010 (vezi icon Norma)

- icon Ordin nr. 18/2005 din 01/02/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie -Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 11/02/2005

- icon Ordin nr. 728/2003 din 29/09/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea produselor medicinale veterinare -Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 16/10/2003 (vezi icon Anexa)

- icon Ordin nr. 199/2006 din 24/08/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste -Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 01/09/2006 (vezi icon Anexa)

- icon Ordin nr. 8/2009 din 29/01/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste -Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 17/02/2009

- icon Ordin nr. 207/2006 din 25/08/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară, abrogat de Ordinul nr. 72/2008

- icon Ordin nr. 72/2008 din 14/08/2008 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară -Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 05/09/2008

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 540/1995 din 10 martie 1995 de stabilire a dispoziţiilor de comunicare a reacţiilor adverse neaşteptate suspectate care nu sunt grave, care apar fie în Comunitate, fie într-o ţară terţă, la medicamentele de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1234/2008 privind examinarea modificării condițiilor autorizatiilor de introducere pe piață acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar

- Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.768/1992 din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente

 


 

Bună Practică de Fabricaţie - GMP

- icon Ordin nr. 1107/2003 din 23/12/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar -Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 04/03/2004 (vezi icon Anexa)

 


 

Bună Practică de Laborator - GLP

- icon Hotărâre nr. 63/2002 din 24/01/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare -Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 06/02/2002

- icon Hotărâre nr. 266/2006 din 22/02/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice -Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 09/03/2006

- icon Ordin nr. 455/2006 din 06/07/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator - Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 24/07/2006 (vezi icon Anexa)

- icon Hotărâre nr. 448/2007 din 16/05/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice - Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 22/05/2007

 


 

Aditivi

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.831/2003 din 22 septembrie 2003 privind aditivii din furaje

 


 

Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare

- icon Ordin nr. 54/2010 din 14/06/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18/06/2010

 


 

Furaje medicamentate

- icon Ordin nr. 197/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate- Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 29/08/2006 (vezi icon Anexa)

 


 

Reagenti si seturi de diagnostic

- icon Ordin nr. 81/2008 din 25/09/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar -Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 27/10/2008 (vezi icon Anexa)

- icon Ordin nr. 121/2010 din 18/10/2010 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008 -Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26/10/2010

 


 

Produse biocide

- icon Hotărâre nr. 956/2005 din 18/08/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 21/09/2005

- icon Ordin nr. 114/2005 din 08/11/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificarile ulterioare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005

- icon Ordin nr. 1321/2006 din 02/11/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide- Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 02/05/2007 (vezi icon Anexa)

- icon Hotărâre nr. 584/2006 din 03/05/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide - Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10/05/2006

- icon Ordin nr. 280/2007 din 07/03/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide- Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 02/05/2007, cu modificarile si completarile ulterioare (vezi icon Anexa)

- icon Hotărâre nr. 545/2008 din 21/05/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide - Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 03/06/2008

- icon Ordin nr. 10/368/11/2010 din 04/03/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României - Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 29/03/2010

- icon Hotărâre nr. 933/2010 din 01/09/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide - Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 14/09/2010

 


 

Reziduuri - LMR

- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 470/2009 de stabilire a procedurilor comunitare in vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substantelor farmacologic active din alimentele de origine animala, de abrogare a Regulamentului CE nr. 2377/19990 si de modificare a Directivei nr. 2001/82 si a Regulamentului nr. 726/2004

- Regulamentul Comisiei (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală

 


 

Unităţi farmaceutice veterinare

- icon Ordin nr. 16/2008 din 27/02/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie - Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 07/03/2008 (vezi icon Anexa)

- icon Ordin nr. 22/2010 din 26/03/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2008 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 26/03/2010

- icon Ordin nr. 184/2006 din 14/08/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora - Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 22/08/2006 (vezi icon Anexa)

- icon Ordin nr. 58/2010 din 24/06/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 184/2006 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 09/07/2010

 


 

Tarife

- icon Ordin nr. 4/2012 din 12/02/2010 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2012, pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare. Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 31/01/2012

- icon Ordin nr. 90/2011 din 15/11/2011 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2011, pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008. Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 22/11/2011

- icon Ordin nr. 145/2010 din 28/12/2010 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare - Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03/01/2011

icon Ordin nr. 66/2013 din 15.07.2013 privind modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012 

icon Anexa III - Tarife ICBMV Tarife ICBMV


 

Altele

- icon Hotărârea Guvernului nr. 114/2011 din 09/02/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011- Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 23/02/20

- Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 din 25/08/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 08/09/2005 – cu modificarile si completarile ulterioare

- HG nr. 679/2006, HG nr. 30/2008, HG nr. 564/2009, HG nr. 917/2009

 

Login