Imprimare

Formulare

Scris de ICBMV.

Formulare

Declarația Persoanei Calificate privind conformitatea cu cerințele BPF pentru fabricația substanței active

icon Instrucțiuni De Completare Pentru Declarația Persoanei Calificate

icon Model Pentru Declaratia Persoanei Calificate

 

Formulare solicitari autorizare

Utilizarea EAF (formularul de cerere electronic) este obligatorie de la 01/01/16 pentru toate procedurile UE.
Mai multe detalii pot fi găsite pe: http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html 

icon Formular solicitare autorizare

icon Formular solicitare reautorizare

icon Cerere pentru variatie la autorizatia de comercializare

icon Cerere eliberare autorizatie import paralel

 

Formulare pentru accesul la informaţii de interes public (Legea 544/2001)

icon Cerere tip

icon Model răspuns cerere tip

icon Reclamaţie administrativă pentru cereri cu răspuns negativ

icon Reclamaţie administrativă pentru cereri fără raspuns

icon Model răspuns la reclamaţia administrativă

 

Formular SOLICITARE DE AVIZARE A MATERIALULUI PUBLICITAR PENTRU PMV

icon Formular avizare publicitate

 

Proces verbal recoltare probe produse medicinale veterinare (Ordinul ANSVSA 125/17.11.2016)

icon Anexa 1 - Proces verbal prelevare probe.doc

icon Anexa 1 - Proces verbal prelevare probe.pdf

 

Alte formulare

icon Cerere de acordare consultanţă

icon Scrisoare de intentie

 

 

Login