STIRI

HomeShow

http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv100gk-is-108.jpglink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv8gk-is-108.jpglink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv10gk-is-108.jpglink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv102gk-is-108.jpglink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv9gk-is-108.jpglink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv11gk-is-108.giflink
http://www.icbmv.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/icbmv12gk-is-108.jpglink
«
»
Loading…
Imprimare

Despre ICBMV

Scris de ICBMV.

Despre I.C.B.M.V.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, autoritate de referinţă la nivel naţional pentru domeniul de competenţă specific, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea tehnică şi administrativă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor OG nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.130/2006 cu modificările şi completările ulterioare, îşi desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin Ordinul preşedintelui ANSVSA.

 

I.  Valorile ICPBMUV 

Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii ICPBMUV va urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.

Competenţă profesională - personalul  ICPBMUV, trebuie să dovedească prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea  către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.

Demnitatea umană -  fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.

Responsabilitatea - fiecare persoană din cadrul ICPBMUV trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi pentru eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecinţele.

Angajamentul - presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii ICPBMUV zi de zi de a progresa în exercitarea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura un serviciu de calitate.

Lucrul în echipă - conform căreia toţi salariaţii, personal contractual sau funcţionari publici, fac parte dintr-o echipă şi toţi trebuie să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi colaboratori  indiferent de originea lor culturală sau profesională.

Confidenţialitatea - în acordarea serviciilor din cadrul ICPBMUV se  impune luarea de măsuri  pentru asigurarea confidenţialităţii datelor. 

 

II.  Misiunea ICPBMUV 

• Evaluarea la un inalt nivel de competenta stiintifica a documentației tehnice a produselor medicinale veterinare in vederea comercializarii si a utilizarii in practica medicala veterinara a unor produse medicinale de buna calitate, sigure si eficace.

• Evaluarea documentatiei tehnice a produselor biocide, pe domeniu de competenta, in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de comercializare si punerea pe piata a unor produse dezinfectante sigure si eficace.

• Evaluarea documentatiei tehnice a reagentilor si seturilor de diagnostic in scopul punerii pe piata a unor produse de calitate.

• Supravegherea siguranței si calitatii produselor medicinale veterinare aflate in circuitul terapeutic prin activitatea de laborator;

• Supravegherea calitatii si verificarea trasabilitatii metodelor de analiza descrise in documentatiile tehnice ale produselor medicinale veterinare aflate in diferite etape ale procesului de obtinere a autorizatiei de comercializare prin efectuarea analizelor de laborator

• Identificarea neconcordantelor administrative, precum si a celor referitoare la specificatiile de control a produsului finit si cerintele Farmacopeei Europene pentru produsele supuse controlului de laborator

• Asigurarea eficacității și eficientei administrative a laboratoarelor și a transparentei practicilor și procedurilor utilizate.

• Evaluarea cu maxima exigenta si autorizarea impreuna cu ANSVSA, pe domenii de competenta, a laboratoarelor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, laboratoarelor din cadrul facultatilor si institutelor de cercetare, precum si a laboratoarelor private, cu exceptia laboratoarelor uzinale, astfel incat activitatea acestora sa se desfasoare la nivelul de calitate si competenta optim.

• Asigurarea pentru partile interesate a accesului la informatii utile si corecte privind produsele medicinale veterinare autorizate, produsele biocide, reagenti si seturile de diagnostic si alte produse de uz veterinar.

• Extinderea relatiilor de cooperare internă si internatională cu institutii de prestigiu.

 

III. Viziunea ICPBMUV 

  Consolidarea statutului de autoritate nationala de referinta in domeniul autorizarii produselor medicinale veterinare, produselor biocide, reagentilor si seturilor de diagnostic.

  Consolidarea statutului de laborator oficial de control al calitatii in domeniul produselor medicinale veterinare.

  Consolidarea statutului de sursă expertă și de incredere de informatii exacte in domeniul calitatii produselor medicinale veterinare, produselor biocide, reagentilor si seturilor de diagnostic, altor produse de uz veterinar, furnizate in timp util catre partile interesate.

 

 

 

Login