Imprimare

Proiecte UE în derulare

 

1-   Proiectul UE numărul: 101105139,SMP-FOOD-2022-AMR

              Începând cu 01.03 2023 ICBMV este angajat in derularea proiectului SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA- Implementarea colectării si raportării datelor privind vânzările si utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene. Finanțarea si monitorizarea proiectului este asigurata de către HADEA/A/02 (Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital).

Durata proiectului: 72 luni
Data începerii proiectului: 01/03/2023
Data încheierii proiectului: 28/02/2029

Sumarul proiectului:

                        Proiectul, prin scopul și obiectivele sale, asigură alinierea  României la legislația UE. Acesta  contribuie la îndeplinirea politicilor, intereselor și priorităților UE privind supravegherea produselor medicinale antimicrobiene.

            Înființarea si dezvoltarea sistemelor de colectare a datelor privind vânzarea si utilizarea medicamentelor antimicrobiene la animale în conformitate cu cerințele specifice din Regulamentul (UE) 2019/6 și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2021/578,  necesita eforturi considerabile din partea României. Scopul acestui proiect este de a permite finanțarea recrutării de personal pentru a sprijini implementarea colectării și raportării datelor privind vânzările și utilizarea antimicrobienelor la animale (cerință legală conform art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/6).


Obiectivele proiectului:1.    Identificarea surselor de date adecvate și furnizorii acestora, necesari pentru a asigura relevanța acoperirii informațiilor  privind volumul vânzărilor si consumul de produse medicinale  antimicrobiene pe specii de animale.
2.    Dezvoltarea sistemului informatic național, de către personalul IT nou angajat, pentru a asigura acoperirea completă a informațiilor referitoare la colectarea datelor privind vânzările si consumul de produse medicinale antimicrobiene.
3.    Implementarea și actualizarea sistemului informatic național pentru a asigura acoperirea completă, calitatea înaltă, fiabilitatea, interoperabilitatea și comparabilitatea datelor privind vânzările și utilizarea medicamentelor antimicrobiene pe specii de animale.
4.    Garantarea  unui sistem de gestionare a datelor de înaltă calitate.
5.    Raportarea către EMA a volumului de vânzări si consumului de produse medicinale antimicrobiene pe specii de animale, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2021/578 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/209 al Comisiei.

Prin scopul si obiectivele sale proiectul contribuie la un nivel mai ridicat de sănătate pentru oameni, animale și plante în contextul lanțului alimentar și în domeniile conexe,  urmărind să asigure finanțarea anumitor costuri suportate de România pentru a colecta date relevante și comparabile privind volumul vânzărilor și utilizării produselor medicinale antimicrobiene, începând cu anul 2023, în conformitate cu cerințele stabilite în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1729 a Comisiei și Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE)
Realizări in primul an de derulare al proiectului:
- Identificarea parțială a surselor de date si furnizorii acestora;
- Realizarea structurii inițiale a bazei de date si forma incipientă a platformei web pe serverul local.

  

 

 

 

Login